RZĘSY

Stylizacja rzęs (przedłużenie z zagęszczeniem) metodą 1:1
B; 0,2; 9-12 mm


B; 0,2; 9-12 mm


B; 0,2; 9-12 mm


B; 0,2; 9-13 mm


B; 0,2; 8-11 mm


B; 0,2; 10-14 mm


B; 0,2; 10-14 mm